Kontakt : Srdužení dechového orchestru mladých, Hluboká 3690, 760 01 Zlín, tel., fax : +42 0777 200 047

osobní kontakty

Sdružení dechového orchestru mladých vzniklo v roce 1997 a plně navazuje na dlouholetou tradici bývalé "Dechovky mladých"
ve Zlíně, kterou v roce 1946 založil Karel TRÁVNÍČEK, a tuto vedl až do roku 1977. Od tohoto roku vedl soubor Antonín Urbanovský
až do roku 1985, kdy nastoupil jako umělecký vedoucí a dirigent Viktor KOZÁNEK. Po jeho odchodu převzal orchestr  d i r i g e n t
Libor MIKL.
               Po boku všech vedoucích působil nejdříve jako hráč a poté umělecký vedoucí také ing. Jaromír SCHNEIDER.
V tomto orchestru se scházejí mladí hudebníci ve věku od 10ti do 25ti let, převážně z řad absolventů hudebních kurzů Domu kultury
Zlín. Některé nástroje jsou obsazovány posluchači Základní umělecké školy ve Zlíně. Za dobu existence dechového orchestru bylo
vychováno více ja 1500 hudebníků. Někteří z nich nastoupil profesionální hudební dráhu. Repertoár orchestru je široký a sahá od
skladeb lidového charakteru až po velká orchestrální aranžmá. Dechový orchestr absolvoval nesčetná koncertní vystoupení doma,
ale také reprezentuje českou muziku na různých festivalech, či soutěžích za hranicemi naší vlasi.


               "Dechový orchestr mladých "  ze Zlína dosáhnul mnoha ocenění. Zvláště mimořádného úspěchu docílil v roce 1969
v Belgii, v roce 1972 ve Vídni, ve Francii pak v roce 1995 a v Polsku roku 1985 a 1987. Součástí orchestru je také nová mažoretková
skupina, vedená Magdalenou VÁCHOVOU, odchovankyní Annemarie MĚDÍKOVÉ. Svou premiéru měla skupina na   " Musik festu "
v Band Bramstedtu.   Má mnohostranné využití, z mažoretek jsou vybrána děvčata pro skupinu modelingu.  Nejčastěji připravují
módní přehlídky pro výstaviště Expo Zlín. Pod externím vedením mistra  ing. Radka FELCMANA   je připravena také skupina
tanečníků latinskoamerických tanců, která vystoupením SDOM Zlín dodává na zajímavosti.    Z řad členů dechového orchestru
mladých vznikla malá krojovaná valašská dechová hudba  " Fryštácká Javořina ".  Dechovka hraje od roku 1985.

                V poslední době navštívila řadu přehlídek a festivalů doma i v zahraničí /Turecko, Itálie, Německo/. Největšího úspěchu
dosáhla kapela v roce 1996 v Hodoníně, kde skončila na II.místě v soutěži o     " Mezinárodní zlatou křídlovku ".
Tato dechová hudba natočila  již   3  MC kazety a jeden  " CD "   nosič.

Valašská dechovka   " FRYŠTÁCKÁ    JAVOŘINA "  -  II. místo MZK HODONÍN  - 1996webstránky, grafika, živé bannery, reklama